+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

बाह्रदशी

करुणा फाउन्डेसन र बाह्रदशी गाउँपालिका बिच अपाङ्ग रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमको सम्झौता

करुणा फाउन्डेसन र बाह्रदशी गाउँपालिका बिच अपाङ्ग रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमको सम्झौता

४ साउन २०८१, शुक्रबार बाह्रदशी गाउँपालिका र करुणा फाउन्डेसन नेपाल बिच अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्स्थापना कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागी सम्झौता भएको...